Navigace

Obsah

Projekty realizované za finanční podpory Královéhradeckého kraje
 
 

 

Odstavná plocha u hřbitova a rozšíření místní komunikace
  k novostavbám RD v Jasenné

                   Jednalo se o zbudování odstavné plochy u hřbitova a rozšíření příjezdové cesty
                   k novostavbám rodinných domků v Jasenné. Odstavná plocha pro 8 osobních
                   automobilů je ze zámkové dlažby a bude sloužit návštěvníkům hřbitova a
                   kostela. Zároveň se provádělo rozšíření stávající příjezdové komunikace k
                   novým rodinným domkům včetně zpevnění jejího povrchu vyasfaltováním. 

                   Dotace na tuto akci činila 570.000 Kč. Celkové náklady byly 1 368 700 Kč.

                   Stavbu v dobré kvalitě provedla firma Stavibet s.r.o. České Meziříčí.
                   Stavba byla předána 29. 11. 2019.

                   Touto akcí se výraznou měrou zvýšila kvalita příjezdové cesty pro občany,
                   kteří tu bydlí, zlepšily se životní podmínky našich občanů a vylepšil se vzhled
                   celého prostranství ve středu obce.


      

- Zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany - 
  Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Jasenná

                   Jednalo se o pořízení nového vybaveného dopravního automobilu Volkswagen 
                   Crafter pro výjezdovou jednotku SDH Jasenná.

                   Výše dotace činila 300.000 Kč, celkové náklady akce 1.334.061 Kč.

                   Dodavatelem byla firma Olfin Car s.r.o., Trutnov.
                   Dopravní automobil byl předán 25. 11. 2019.

                   Vybavený dopravní automobil bude sloužit našim hasičům při výjezdech a 
                   zásazích.