Navigace

Obsah


Projekty realizované za finanční podpory
Ministerstva pro místní rozvoj

 

 

- Demolice domů čp. 69 v Jasenné

                   Jedná se o demolici dvou bytových domů s hospodářskou částí v objektu 
                   čp. 69 v Jasenné (bývalý Fišarův statek) naproti obecnímu úřadu.

                   Dotace na tuto akci činí 545.720 Kč. Celkové náklady jsou 779.602,60 Kč.

                   Demolici provedla firma Špelda s.r.o. Říkov během února - března 2020.
                   Prostranství po demolici bylo předáno 31. 3. 2020.                   

                   Odstraněním těchto staveb vzniklo volné veřejné prostranství v samém středu
                   obce a bude sloužit jako obecní náves s veřejnou zelení. 

 

- Demolice domu čp. 140 v Jasenné

                  Jednalo se o demolici bytového domu čp. 140 v Jasenné, který byl v havarijním 
                  stavu.  

                   Dotace na tuto akci činila 293.073 Kč. Celkové náklady byly 366.342 Kč.

                   Demolici provedla firma Špelda s.r.o. Říkov.
                   Prostranství po demolici bylo předáno 30. 10. 2018.

                   Odstraněním domu vzniklo volné prostranství, na kterém se následně v 
                   roce 2019 zbudovala Odstavná plocha u hřbitova a rozšířila se místní
                   komunikace k novostavbám RD. Touto akcí se vylepšil vzhled celého    
                   prostranství ve středu obce a bylo možné rozšířit příjezdovou komunikaci k
                   novostavbám RD za kostelem.