Navigace

Obsah

Projekty realizované za finanční podpory
Státního fondu dopravní infrastruktury

 

- Stavební úpravy chodníků v centrální části obce Jasenná

               Jedná se o stavební úpravu stávajících chodníků v úseku od čp. 229 od květinového ateliéru až k čp. 16 k odbočce na Jaroměř v celkové délce 395 m. Původní chodník byl ve špatném stavu, nerovný, dlaždice popraskané a chůze po něm byla nebezpečná. Původní dlažba byla nahrazena novou zámkovou dlažbou, byly zpevněné vjezdy a u autobusové zastávky byly dodrženy potřebné normy pro bezpečnost.

               Akce byla realizována od 26. března 2018 do 30. června 2018 firmou Špelda s.r.o. Říkov, práce byly provedeny odborně, v dobré kvalitě a za poměrně krátkou dobu.

               Dotace ze SFDI na tuto akci byla ve výši 2.165.000 Kč. Celkové náklady akce činily 2.982.658 Kč.

               Na povolení užívání chodníků byl vydán dne 23. 7. 2018 souhlas s užíváním stavby z odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jaroměři.

                Nově opravené chodníky jsou bezpečné, dobře se po nich chodí a výrazně se zlepšil i vzhled v této části obce.

 

- Chodníky při silnici III 308 15 v Jasenné

               Jedná se o výstavbu nových chodníků od čp. 125 u odbočky k Agru až na konec obce k čp. 234 k Fajčikovým v celkové délce 1.339,6 m. Podle projektové dokumentace, kterou vypracoval p. Kamil Hronovský z Hradce Králové, se jedná o 1. - 3. etapu. V této části obce chodníky nebyly.

                Práce na zatrubování příkopu byly zahájeny už na podzim 2018 a v roce 2019 firma Špelda s.r.o. Říkov práce realizovala od 1. dubna do 15. listopadu 2019.

                Dotace ze SFDI na tuto akci byla ve výši 5.077.000 Kč, celkové náklady akce činily 8.914.274,15 Kč.  

                 Akce byla zkolaudována na základě místního šetření dne 14. 2. 2020 a odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jaroměři vydal 2. 3. 2020 kolaudační souhlas na povolení užívání stavby nových chodníků.