Navigace

Obsah

 

Mateřská škola a školní jídelna

Adresa a kontakty:

Mateřská škola Jasenná
Jasenná čp. 137
552 22  Jasenná

Telefon: 491 881 163

E-mail: ms.jasenna@seznam.cz

           skolnijidelnajasenna@seznam.cz                

www.zsjasenna.cz

 

Zaměstnanci:

Vedoucí učitelka: Alena Polednová
Pedagogické pracovnice: Zdeňka Tkadlecová 
                                     Jana Francová
Školnice: Lenka Zapadlová
Vedoucí školní jídelny: Věra Formanová
Kuchařky: Martina Holečková - vedoucí kuchařka
                Lenka Ondrová 
Topič: Ján Balún

 

Mateřská škola v Jasenné je předškolní zařízení a jeho zřizovatelem je Obec Jasenná. Od roku 2003 se stává mateřská škola společně se školní jídelnou  součástí Základní školy v Jasenné.
Mateřskou školu navštěvují děti ve věku od 3 do 7 let. V provozu jsou dvě oddělení s průměrným počtem 35 docházejících dětí.

 

Vznik Mateřské školy v Jasenné se datuje k březnu 1947, kdy zde zřídili MŠ pro 30 dětí. V letech 1977 – 1980 probíhala výstavba nové budovy MŠ v Jasenné. S výstavbou se započalo ve středu obce na pozemku stavení čp. 137 (Kindlovo) dne 3. září 1977 a slavnostní otevření nové budovy MŠ pro 60 dětí a přístavby školní jídelny pro 45 dětí se konalo v sobotu 31. ledna 1981. Bylo vytvořeno dílo v hodnotě 2.754.000 Kč, z toho 307.000 Kč připadalo na vybavení a zařízení novostavby MŠ v Jasenné čp. 137 za předsedy MNV Zdeňka Kolínského.

Investice do budovy mateřské školy a školní jídelny. Protože do rovné střechy zatékalo byla v roce 1996 zbudována valbová střecha lépe zapadající do venkovské výstavby za starostky obce Ing. Jitky Slezákové. Bylo vytvořeno dílo v hodnotě 1.419.000 Kč. Do školní kuchyně byla nainstalována klimatizace v hodnotě 245.000 Kč. I později bylo prostředí školní zahrady a exteriér a interiér MŠ neustále modernizován a zvelebován. Tak např. v roce 1999 byl zakoupen zahradní domek a instalováno dětské brouzdaliště, v roce  2003 byla provedena modernizace  dětských sociálních zařízení a v roce 2006 obnoveno oplocení  celé zahrady MŠ. Ve školním roce 2002/2003 došlo také k modernizaci školní kuchyně podle hygienických norem Evropské unie. Výměna starých oken za nová plastová okna byla provedena za 472.000 Kč v červenci 2009. V létě 2011 byly osazeny na střechu budovy solární panely na ohřev teplé užitkové vody. V roce 2012 byla v celé budově provedena nová elektroinstalace a nové osvětlení za 650.000 Kč. Byly pořízeny i nové zateplené vstupní dřevěné dveře do MŠ a ŠJ.
V letošním roce plánujeme provést akci Zateplení obvodového pláště budovy, stropů k nevytápěné půdě a ploché střechy nad školní jídelnou. Zároveň se provede i výměna zdroje vytápění. Budou osazena i nová topná tělesa v celé budově. Na tuto akci jsme získali dotaci z evropských fondů z Operačního programu životního prostředí.