Navigace

Obsah

 

Základní a mateřská škola - příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola byla od 1. 1. 2003 zařazena do sítě škol, předškolních zařízení pod názvem Základní škola, Jasenná, okres Náchod, jejíž součástí je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Zřizovatelem příspěvkové organizace je Obec Jasenná.

Od 1. 1. 2006 byla do školského rejstříku zapsána pod názvem Základní škola a Mateřská škola, Jasenná, okres Náchod.

 

Adresa a kontakty:

Základní škola a Mateřská škola Jasenná, okres Náchod
Jasenná čp. 215
552 22  Jasenná

Telefon: 491 881 162

E-mail: info@zsjasenna

www.zsjasenna.cz

Ředitelka PO ZŠ a MŠ Jasenná: Mgr. Dana Dvořáková

 

Předmětem činnosti je předškolní výchova, poskytování základního a zájmového vzdělávání a zajišťování stravování. Doplňkovou činností je vaření pro cizí strávníky, na tuto činnost je vystaven živnostenský list.

Škola sdružuje: mateřskou školu o plánované kapacitě 60 dětí, základní školu s plánovanou kapacitou 45 žáků, školní družinu s plánovanou kapacitou 25 dětí a školní jídelnu s plánovanou kapacitou 150 jídel.

Základní a mateřská škola pořádají společné akce pro děti, rodiče a veřejnost v obci - vánoční jarmark při příležitosti rozsvícení vánočního stromu na zahájení adventu, vystoupení dětí na vánočním klubu důchodců, které je určeno i pro širokou veřejnost, pořádání školního plesu s tombolou a předtančením dětí z MŠ a ZŠ, mikulášskou nadílku, společné návštěvy divadla, poznávací akce - setkání dětí se složkami integrovaného záchranného systému atd.

ZŠ a MŠ v Jasenné je nadřízenými orgány, jasenskou veřejností, rodiči i žáky kladně hodnocena. Kvalita vzdělávání a kvalita řízení je celkově posuzovaná jako velmi dobrá a zejména je pozitivně hodnoceno materiálně technické zabezpečení provozu a vybavení škol, což je zásluha ředitelství, sponzorů a vedení Obce Jasenná, která příkladně podporuje obě svá školská zařízení. Velké uznání také zasluhují samotné paní učitelky a vychovatelky za obětavou a náročnou výchovně vzdělávací práci.

Veřejnost využívá školní budovy a pozemky pro různé aktivity. V tělocvičně ZŠ probíhá pravidelně cvičení žen, ve školní jídelně v MŠ se konají veřejná zasedání zastupitelstva obce a některé společenské akce (přednášky nebo besedy).