Navigace

Obsah

Stránka

Mobilní svoz nebezpečných odpadů

V sobotu 26. září 2020 bude proveden v naší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů.

23. 9. 2020 Zobrazit více

Vymetání a prohlídka komínů

V týdnu od 12.10.2020 bude kominík p. Plaček z Velké Jesenice provádět v naší obci prohlídku a vymetení komína za cenu 400,- Kč. Pan Plaček nabízí i provedení revize kotlů. Kdo z občanů má zájem o tyto kominické práce, ať to nahlásí na obecním úřadě.

11. 9. 2020

Svoz nebezpečného odpadu

V sobotu 26. září 2020 bude proveden v naší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů.

19. 8. 2020 Zobrazit více

Zavřená pošta

V pátek 7. srpna a v úterý 11. srpna 2020 bude zavřená pošta.

5. 8. 2020

Koronavir - poděkování hejtmana Královéhradeckého kraje občanům

Dopis hejtmana PhDr. Jiřího Štěpána je v příloze.

19. 5. 2020 Zobrazit více

Karta pro seniory - I.C.E. karta

Karta pro seniory obsahuje základní informace pro záchranáře, kteří přijedou do domácnosti seniorovi poskytnout pomoc. Karta musí být umístěna na viditelném místě a musí obsahovat aktuální údaje. Karta šetří čas a zachraňuje zdraví i životy lidí.

6. 5. 2020 Zobrazit více

Otevření Základní a Mateřské školy v Jasenné od 25. 5. 2020

Od pondělí 25. 5. 2020 bude otevřena Základní škola a Mateřská škola v Jasenné. Informace a pokyny pro rodiče jsou uvedeny v příloze.

5. 5. 2020 Zobrazit více

Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 bude probíhat v období od 2. do 16. května 2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

20. 4. 2020 Zobrazit více

Upozornění občanům - úřední hodiny na obecním úřadě od 20. 4. 2020

V souladu s Usnesením vlády ČR ze dne 9. dubna 2020 č. 399 o mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví k podmínkám činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů a Doporučením Ministerstva vnitra ze dne 14. dubna 2020 k zajištění fungování obecních úřadů, nastavení úředních hodin a styku s veřejností jsou s účinností od 20. dubna 2020 úřední hodiny Obecního úřadu v Jasenné stanoveny v rozsahu:
Pondělí 8 – 12 hod. a 13 – 17 hod.
Středa 8 – 12 hod. a 13 – 17 hod.
V uvedených úředních hodinách budou vyřizovány pouze nezbytně nutné záležitosti. Pokud možno své požadavky vyřizujte telefonicky nebo e-mailem.

17. 4. 2020

Koronavir - nabídka telefonických konzultací

Nabídka anonymních telefonických konzultací v souvislosti s výskytem koronaviru

3. 4. 2020 Zobrazit více

Stránka