Navigace

Obsah

Stránka

Zavřená pošta

V pátek 7. srpna a v úterý 11. srpna 2020 bude zavřená pošta.

5. 8. 2020

Koronavir - poděkování hejtmana Královéhradeckého kraje občanům

Dopis hejtmana PhDr. Jiřího Štěpána je v příloze.

19. 5. 2020 Zobrazit více

Karta pro seniory - I.C.E. karta

Karta pro seniory obsahuje základní informace pro záchranáře, kteří přijedou do domácnosti seniorovi poskytnout pomoc. Karta musí být umístěna na viditelném místě a musí obsahovat aktuální údaje. Karta šetří čas a zachraňuje zdraví i životy lidí.

6. 5. 2020 Zobrazit více

Otevření Základní a Mateřské školy v Jasenné od 25. 5. 2020

Od pondělí 25. 5. 2020 bude otevřena Základní škola a Mateřská škola v Jasenné. Informace a pokyny pro rodiče jsou uvedeny v příloze.

5. 5. 2020 Zobrazit více

Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 bude probíhat v období od 2. do 16. května 2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

20. 4. 2020 Zobrazit více

Upozornění občanům - úřední hodiny na obecním úřadě od 20. 4. 2020

V souladu s Usnesením vlády ČR ze dne 9. dubna 2020 č. 399 o mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví k podmínkám činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů a Doporučením Ministerstva vnitra ze dne 14. dubna 2020 k zajištění fungování obecních úřadů, nastavení úředních hodin a styku s veřejností jsou s účinností od 20. dubna 2020 úřední hodiny Obecního úřadu v Jasenné stanoveny v rozsahu:
Pondělí 8 – 12 hod. a 13 – 17 hod.
Středa 8 – 12 hod. a 13 – 17 hod.
V uvedených úředních hodinách budou vyřizovány pouze nezbytně nutné záležitosti. Pokud možno své požadavky vyřizujte telefonicky nebo e-mailem.

17. 4. 2020

Koronavir - nabídka telefonických konzultací

Nabídka anonymních telefonických konzultací v souvislosti s výskytem koronaviru

3. 4. 2020 Zobrazit více

Omezení úředních hodin na Obecním úřadě v Jasenné

Z důvodu Vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu a přijatých opatření je omezen provoz Obecního úřadu v Jasenné.
Úřední hodiny jsou až do odvolání stanoveny takto: STŘEDA 13.00 – 16.00 hodin.
Vyřizovány budou pouze nejnutnější záležitosti. Pokud možno své požadavky vyřizujte telefonicky nebo e-mailem.

26. 3. 2020

Zrušení mobilního svozu nebezpečných odpadů

Na základě sdělení firmy Marius Pedersen se ruší mobilní svoz nebezpečných odpadů, který měl být v sobotu 4. 4. 2020. Náhradní termín svozu bude včas vyhlášen.

25. 3. 2020

Vaření obědů ve školní jídelně

Školní jídelna nabízí vaření obědů pro občany od pondělí 30. března 2020. Cena jednoho obědu je 63 Kč. Zájemci se mohou závazně přihlásit u p. Formanové na tel. č. 737 308 725 nebo na e-mailu skolnijidelnajasenna@seznam.cz, nebo na obecním úřadě. Přihlásit se musíte nejpozději do pátku 27.3.2020 do 9.00 hodin dopoledne.

25. 3. 2020

Stránka